MEZIDIEM
Nemluv, Jdi, a Hlídej

hudba: Mezidiem / text: Panexin

Černý, okřídlený hřebec
zaržál naposledy
s explozí srdcí v sutinách.
Bledý roztřesený stařec
vydechl zas poprvé
světlo v kroužku jako dým ve tmách.

Ujela zem pod nohama
těm, kteří mají vlasy plné hvězd
a slunce v lebce zaražené.
Těla se trhají do čtyř stran,
duše skrčeně mlčí v tichu středu
a ohněm do běla jsou vydrážděné.

Nemluv, jdi, a hlídej
jak se třese jiskra v ledu.
Nemluv, jdi, a hlídej
toho, jenž má hlad.
Nemluv, jdi, a hlídej
výmyky vlastní krve.
Nemluv, jdi, a hlídej
jak nahoře, tak dole.